Ấn tượng trong thiết kế cấn chắn cho barrier tự động LUXE

Ngày tạo: (29-09-2014)

 

       Từ tháng 7 năm 2014 với cải tiến ấn tượng xoay ngang cho thanh chắn barrier tự động LUXE sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại trong các vụ va đâm vào barrier...cải thiện khả năng  an toàn, tối ưu ở nhưng nơi có lưu lương xe lớn, tần số làm việc cao....