Thêm lựa chọn với Led nhấy nháy "xanh" cho barrier tự động

Ngày tạo: (29-09-2014)

 

Tau giới thiêu hàng loạt đèn nhấp nháy phiên bản mới như:800 LA4.800LA8,800LL..với các tính năng tiết kiệm điện hơn,nổi bất hơn vào ban đêm,tăng khả năng quan sát.độ an toàn với Led màu xanh