Liên hệ

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà 16 Phố Trần Điền,Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84) 04 39956671 Fax: (84) 04 36401797