Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa Nhà 16 Phố Trần Điền,Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84) 04 39956671 | (84) 04 36401797

Email: sale@vass.net.vn | Website: vass.net.vn

Họ và tên

Địa chỉ Email

Số điện thoại

Nội dung liên hệ